Friezenberg

De Friezenberg kent een rijke geschiedenis en is 40,2 meter hoog. Je vindt de heuvel in Natuurgebied De Borkeld, op de heide bij Markelo tussen de buurtschappen Elsen en Herike.

Stuwwal
De Friezenberg is onderdeel van de stuwwal van Rijssen. Deze bestaat uit een mengsel van leem en gletsjerpuin dat in het Pleistoceen door gletsjers naar dit gebied is getransporteerd. De heuvels zijn ontstaan door de stuwende werking van het landijs gedurende het Saalien, de laatste periode waarin het landijs tot in Midden-Nederland kwam. De zwerfstenen in dit gebied zijn door de ijsmassa meegebracht uit Scandinavië. Na het terugtrekken van het landijs, zo'n 200.000 jaar geleden, heerste er in het nog nauwelijks met vegetatie begroeide gebied een toendraklimaat waarin grote zandstormen voorkwamen. Hierdoor is alles bedekt met een laag dekzand.

Grafheuvels
In de heidegebieden op en rondom de Friezenberg, onder andere op het Elsenerveld, bevinden zich een dertigtal, tot vijfduizend jaar oude grafheuvels. Deze staan op de lijst van beschermde archeologische monumenten.

Uitkijkpunt
Eén van de hoogtepunten op De Borkeld is het uitkijkpunt bovenop de Friezenberg. Vanaf hier heb je een mooi uitzicht over De Borkeld.

Flora & Fauna
Op de Friezenberg leven bijzondere planten en dieren waaronder de nachtzwaluw, bosorchis, klokjesgentiaan, kleine parelmoervlinder, blauwvleugelsprinkhaan, neushoornkever en het heideblauwtje. Ondanks de droogte zijn hier zo’n vijftien libellensoorten gespot. Ze zijn op de Friezenberg bezig met de ontwikkeling van heide. Dit is goed voor het heidelandschap en de ontwikkeling van insecten, zoals de boszandloopkever. Ook vogels zoals de boomleeuwerik en grauwe klauwier hebben het heidelandschap nodig voor hun voortbestaan.

Eerste bewoners
Zo’n 13.000 jaar geleden werden op de Friezenberg de eerste mensen op Markelo’s grondgebied gesignaleerd; jagers en voedselverzamelaars die tijdelijk verbleven in zogenaamde kampementen. Ongeveer 6.000 jaar geleden vestigden rondtrekkende groepen zich hier als boeren. De oudste nederzetting bestond uit een tiental boerderijen en behoorde volgens deskundigen tot de oudste in Nederland boven de grote rivieren.

Parkeren
Je kunt de auto parkeren aan de Lentfersweg op de aangewezen parkeerplaats.

contactinformatie

 

Lentfersweg
7475SV Markelo

Tip je vrienden

facebook twitter