Over de Regge en Stads-Regge Goor

De Regge stroomt van Diepenheim naar Ommen en mondt uit in de Overijsselse Vecht. Goor ontstond in de 11e eeuw langs het lage water van de Regge. Vanwege de lage waterstand konden alleen zompen (kleine transportschepen met een platte bodem) over de Regge varen.

In de 12e eeuw werd de verbindingsbeek de Nieuwe Beek gegraven tussen de Regge en de Stads-Regge. Hierdoor kon koopwaar in de stad worden gebracht, waardoor Goor uitgroeide tot een stad (in 1263 stadsrechten). De Regge werd voor Goor een belangrijke handelsroute. Door de aanleg van de spoorlijn (1865) en het Twentekanaal (1938) langs Goor verslechterde de watertoevoer naar de Regge. Het stilstaande water van de Regge kreeg door de stank een slecht imago. Om deze reden is de Regge eind 30’er jaren van de vorige eeuw in verval geraakt.

In 1998 is door de voormalige waterschap Regge en Dinkel de Reggevisie vastgesteld, waarmee de herinrichting van de Regge een feit werd. Een groot deel van deze plannen is inmiddels uitgevoerd, waardoor de Regge weer door het landschap meandert. Ook in Goor moest de Regge weer meer zichtbaar worden. Door de Regge meer ruimte te geven kan iedereen genieten van een mooie en schone Regge met glooiende oevers, waar planten en dieren weer hun voedingsbron vinden.

Langs de Regge door Goor

Wandelroute, 8 km

De Regge is van groot belang geweest voor het karakter en de ontwikkeling van Goor. Er liepen verschillende takken langs en door de stad. De wandeling Reggeloop Goor voert langs de oevers en vertelt over de levendige historie van de stad die al in 1263 stadsrechten kreeg. Ontdek het zelf en loop de route! De route is verkrijgbaar bij het VVV Informatiepunt in Goor of via de webwinkel.

Een aantal kiekjes van de Regge door Goor

Over de Stichting Stads-Regge Goor

Stichting Stads-Regge Goor zet zich in om de historische waarde van de Stads-Regge aan de mensen te vertellen. Daarnaast wil zij de Regge in de toekomst weer in volle glorie, met stromend water, zichtbaar maken in Goor.

Water zorgt voor leefbaarheid in de stad, recreatie en toerisme. Het voornemen om de Stads-Regge boven water te brengen, is door de gemeente Hof van Twente aangeduid in de Structuurvisie 2025.