HH Petrus en Paulus kerk Hengevelde

De huidige kerk op De Wegdam is een schitterend bouwwerk, ontworpen door architect Richard van Remmen uit Velp.

De parochie Wegdam werd in 1855 opgericht en de huidige parochiekerk is in 1954 in gebruik genomen.

De architect heeft hierbij gekozen voor een gebouw dat verwijst naar het verleden door zijn Romaanse hoofdvormen en verstilde soberheid. Tegelijkertijd drukt het de zelfbewuste drang tot overleven uit van een parochiegemeenschap die deze kerk beschouwt als symbool van een toekomst die we alleen samen vorm kunnen geven, ook nu de parochie Wegdam onderdeel is van de nieuwe parochie van de Heilige Geest.

Middeleeuwen: Uit een bewaard gebleven reisroute van vertegenwoordigers van de bisschop van Utrecht door Twente uit 1236 worden Delden, Goor, Haaksbergen en Markelo als etappeplaatsen genoemd. Daaruit mag worden afgeleid dat deze plaatsen toen al over een eigen kerk beschikten.

De foto is afkomstig van de website van de Heilige Geest Parochie.

Of bekijk de website heiligegeestparochie.nl/

Openingstijden

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 - 18.00 uur.


contactinformatie

Tip je vrienden

facebook twitter