Toeristisch samenwerkingsproject ZEB gepresenteerd!

Op zaterdag 29 november 2014 heeft Harry Scholten, wethouder financiën gemeente Hof van Twente, het eerste exemplaar ontvangen van de waaier met routes en arrangementen van het Toeristisch samenwerkingsproject Zuidermaten Elsenerbroek Bullenaarshoek (ZEB).

In samenwerking met ondernemers en instellingen heeft VVV Hof van Twente, in opdracht van de gemeente, routes en arrangementen samengesteld in de buurtschappen Zuidermaten (Wierden), Elsenerbroek (Hof van Twente) en Bullenaarshoek (Wierden). Er zijn twee thema's uitgewerkt: het oud cultuurlandschap en de kunstschilder Jan Broeze. Naast de wandel- en fietsroute is er een ruiter- en solexroute. Samen met het overzicht slapen, eten en drinken wordt er een prachtig schilderachtig palet gevormd. Dit palet is beschikbaar als drukwerk of als download van www.vvvhofvantwente.nl/zeb. Geniet op deze manier van een mooie inspirerende omgeving vol natuur, kunst en cultuur.

Het start- en eindpunt van de routes is het buurtgebouw aan het Jan Broezeplein in Elsenerbroek of één van de deelnemende ondernemers. De routes zijn vrij toegankelijk en gratis verkrijgbaar bij o.m. de VVV. Arrangementen zijn alleen beschikbaar na reservering. Hiervoor kan contact worden opgenomen met VVV Hof van Twente, info@vvvhofvantwente.nl of 074-3766444 of met de deelnemende ondernemers.

Het project Toeristisch samenwerkingsproject Zuidermaten Elsenerbroek Bullenaarshoek is gerealiseerd met financiële middelen van zowel de gemeente Hof van Twente als de provincie Overijssel en met medewerking van diverse ondernemers en instellingen in en om de buurtschappen. VVV Hof van Twente coördineerde het project in samenwerking met het Toeristisch platform Goor en Markelo. Het product wordt opgenomen in de promotieactiviteiten van VVV Hof van Twente.