Overijssel: samen voor elkaar, subsidie

De Provincie Overijssel heeft de subsidieregeling 'Lokale initiatieven' opengesteld. Een eenvoudige en mooie subsidieregeling speciaal voor kleinschalige projecten gericht op gezond bewegen, zelfstandig leven en noaberschap.

Sociale kwaliteit ondersteunt projecten waardoor Overijsselaars vitaler worden en meer bewegen, waarin iedereen zoveel mogelijk zelfstandig kan leven en waarbij noaberschap centraal staat (Iedereen doet mee!). Een belangrijk onderdeel van deze regeling is kennis delen & leren (lokaal geleerd, provinciaal gedeeld). Als u hiervoor een goed idee heeft dat ondersteuning kan gebruiken, kunt u een aanvraag indienen.

1e ronde: u kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 september 2017 voor 17.00 uur.

2e ronde: vanaf 15 oktober 2017 tot uiterlijk op 15 november 2017 voor 17.00 uur.

Meer informatie over voorwaarden, procedure en aanvragen vindt u op de website van de Provincie Overijssel.