Wat maakt Hof van Twente aantrekkelijk?

Wat maakt inwoners zo trots op hun stad of dorp? Hoe is het om te wonen, werken, ondernemen en recreëren in Hof van Twente? Wat maakt het leven hier zo aantrekkelijk? Al die verhalen samen geven kleur aan ‘De Hof’. Mensen maken de Hof! Dat is het uitgangspunt bij de profilering van Hof van Twente.

Profilering Hof van Twente: doe mee!

Hof van Twente is prachtig en heeft veel te bieden. Om ‘De Hof’ nog beter op de kaart te zetten als woon-, werk- en recreatiegebied zijn we op zoek naar verhalen van bewoners en betrokkenen. Wat maakt u zo trots op uw stad of dorp? Wat maakt het wonen, werken, ondernemen en recreëren in Hof van Twente zo aantrekkelijk? Maar ook: Zetten we daarmee het gebied op de kaart? En als je moet kiezen, wat zou je dan ‘in de etalage zetten’? Al die informatie samen geeft kleur aan De Hof en kan worden gebruikt om Hof van Twente te promoten.

Via social media (instagram, facebook, twitter) en de website www.ditismijnhof.nl kunnen inwoners beelden, filmpjes, vlogs en voorbeelden insturen van ‘hun’ Hof van Twente. Op social media kan dat met de hashtag #ditismijnhof. Een selectie uit de inzendingen wordt onder andere gebruikt voor een Profileringsdebat, een expositie en een marketingcampagne voor wonen, werken en recreëren in De Hof.

Profileringsdebat

Op maandag 26 juni wordt een Profileringsdebat georganiseerd. Hier gaan mensen met elkaar in gesprek over wat zij zo bijzonder vinden aan Hof van Twente, de kernen en het buitengebied. Hiervoor worden per kern en voor het buitengebied betrokkenen uitgenodigd vanuit de verschillende thema’s wonen, werken en recreëren. De resultaten van het debat worden, samen met de inzendingen, gebruikt voor het ontwikkelen van een marketingplan voor De Hof.

Expositie

De beelden en verhalen die inwoners inzenden, worden ook gebruikt voor een expositie. Deze expositie wordt voor het eerst getoond bij het Profileringsdebat op 26 juni. Daarna wordt de expositie op verschillende plaatsen in de gemeente getoond. Omdat het mogelijk blijft om via de websites inzendingen toe te voegen, zal de expositie tussentijds worden aangepast.

Aanleiding: project Profilering Hof van Twente

Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente doen samen veel om Hof van Twente verder te versterken. Een sterk gebied betekent goede voorzieningen, werkgelegenheid, gemeenschapszin en een prettige omgeving om in te leven.

Om dat te bereiken, willen ondernemers en organisaties Hof van Twente graag ‘op de kaart zetten’. Maar hoe? En bij wie? Die vragen waren voor de gemeente aanleiding om te starten met een project Profilering Hof van Twente. Samen met regionale partners, betrokken partijen en inwoners wordt toegewerkt naar een herkenbaar profiel voor De Hof. Dat profiel is het uitgangspunt bij de promotie die betrekking heeft op het gebied Hof van Twente en het vasthouden en aantrekken van bewoners, bedrijven en bezoekers. Het project Profilering Hof van Twente is begin dit jaar van start gegaan met gesprekken met vertegenwoordigers van ondernemers en sectoren. Ook is een Klankbordgroep samengesteld uit alle kernen en geledingen van Hof van Twente, die meepraat over het profiel. Met de website www.ditismijnhof.nl en het profileringsdebat worden inwoners breed betrokken bij de vraag waarom zij trots zijn op Hof van Twente.

Al deze input wordt meegenomen in het marketingplan, dat in september wordt vastgesteld. Daarin wordt ook een advies gegeven voor de manier waarop de gebiedsmarketing georganiseerd moet worden. Vanaf dan kan ook de marketing van Hof van Twente van start gaan.