Waardebonnenactie Advies op Maat - Prins Bernard Cultuurfonds

Overijssel telt veel culturele vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Al die vrijwilligers verrichten uitstekend werk. Toch is er soms ook behoefte aan professioneel advies. Bijvoorbeeld om nieuwe leden te werven, een website te ontwikkelen of een beleidsplan op te stellen.

Misschien kunt u ook wel wat hulp gebruiken bij communicatie, fondsenwerving, het maken van een marketingplan en andere bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.

De Provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel helpen daarom samen de vrijwilligers die actief zijn voor culturele amateurverenigingen en –instellingen in Overijssel.

De provincie en het Cultuurfonds Overijssel stellen jaarlijks 40 waardebonnen beschikbaar die recht geven op in principe 5 dagdelen gratis 'Advies op maat' van adviseurs van de SESAM-academie. Deze senior adviseurs, die tijdens hun arbeidzame leven werkten in het bedrijfsleven of bij de overheid, zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om met verenigingen en vrijwilligers mee te denken en hen te ondersteunen.

Alle rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) kunnen voor een waardebon in aanmerking komen. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het gebied van de cultuur en/of het natuurbehoud in Overijssel. Het bestuur van de rechtspersoon moet breed zijn samengesteld en mag niet gericht zijn op de belangen van één of enkele personen.

Aanmeldingen voor de eerste aanvraagronde 2016 moeten uiterlijk 1 maart 2016 in het bezit van het cultuurfonds zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.cultuurfonds.nl