Eeckhof

Eeckhof helpt graag bij het denken in nieuwe kansen en mogelijkheden. Samen met de betrokkenen wordt er een plan opgesteld waar iedereen enthousiast over is, zodat er een mooi resultaat gerealiseerd kan worden.

Leefbare omgeving
Eeckhof bouwt aan een leefbare omgeving en streeft naar een omgeving waarin mensen fijn kunnen wonen, effectief kunnen werken en waar ruimte is voor recreatie en toerisme. Met een positieve insteek, een breed netwerk en volledige kennis van het beleid wil Eeckhof gezamenlijk, vanuit de wens van de aanvrager, een gedegen plan opstellen waar alle betrokkenen enthousiast over zijn. Eeckhof neemt u werk uit handen en zorgt ervoor dat uw ideeën worden omgezet in succesvolle resultaten.

Verbindende schakel
Eeckhof heeft brede regionale ervaring en veelvuldig contact met overheden. Hierdoor weten zij wat er verwacht wordt en kunnen zij de verbindende schakel zijn in de communicatie met eigenaren, overheden en andere partijen. Er wordt constant gekeken waar behoefte aan is, zowel bij particulieren en bedrijven als buurschappen, dorpen en overheden en weet mensen te prikkelen en enthousiasmeren om te zorgen dat ze in beweging komen.

Agrarische sector
Naast overheden en particulieren ondersteunt Eeckhof ook de agrarische ondernemers. Door ingrijpende veranderingen in deze sector komen veel ondernemers op het platteland onder druk te staan. Eén van de mooiste momenten is het gesprek met de boer aan de keukentafel. Samen denken we na over oplossingen met vooral nieuwe kansen en mogelijkheden.

Of bekijk de website www.eeckhof.nl/

contactinformatie

Tip je vrienden

facebook twitter