Topprogramma voor Overijsselse Toeristische Ondernemers

Gastvrij Overijssel heeft een innovatieprogramma opgezet voor u als ondernemer. Namelijk het Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers (TOTO). Een aantal ondernemers hebben zich al aangemeld. U wilt dit toch ook?

Wat is het Topprogramma voor Overijsselse Toeristische Ondernemers?
Het Topprogramma is opgezet voor ondernemers met innovatie ambitie in de toeristische en recreatieve sector in Overijssel. Het programma valt onder de regie van Gastvrij Overijssel. De uitvoering van dit programmaonderdeel ligt in handen van HISWA, KHN, RECRON en MarketingOost. Zij werken samen met ondernemers aan het versterken van kennis, concurrentiekracht en innovatief vermogen van ondernemers in de sector.

Opzet project
Het Topprogramma bestaat uit onder meer uit 125 bedrijfsscans en 125 innovatievouchers. Naast dit topprogramma worden congressen, workshops en regionale bijeenkomsten opgezet. Het project is bedoeld voor toeristische bedrijven en horeca die dit als hoofdactiviteit uitoefenen en hun concurrentiepositie willen verbeteren. Het project heeft een looptijd tot 2020. Begin 2018 wordt een start gemaakt met het afnemen van de scans.

De innovatiescan
De innovatiescan is een vragenlijst die helpt richting te geven aan de innovatie. U krijgt de scan op voorhand toegestuurd (minimaal 10 werkdagen) zodat u rustig kunt nadenken over de vragen en deze kunt bespreken met uw staf en medewerkers. Vervolgens wordt de scan samen met een hiervoor getrainde bedrijfsspecialist ingevuld en worden eventuele knel en/of verbeterpunten geformuleerd. Deze bedrijfsspecialist is aangesloten bij een van de drie brancheorganisaties (RECRON, KHN, of HISWA). Aan de hand van de uitkomsten wordt, indien gewenst, een innovatietraject opgestart.

Adviestraject
De ondernemer krijgt een voucher van maximaal € 6.000,-. De innovatievoucher kunt u inzetten voor de eigen bedrijfsinnovatie en dient te worden uitgevoerd door één of meerdere externe adviseurs of bedrijven die u zelf kan uitkiezen. U kunt dan denken aan het verbeteren van uw internetstrategie, duurzaamheid, automatisering, buitenlandse klantengroepen, nieuwe hospitality concepten etc.

Financiering
Deelnemers die gebruik gaan maken van de innovatievoucher betalen een deelnemersbijdrage van € 380,- Daarnaast worden gedurende de projectperiode uw bestede uren aan uw individuele innovatieprogramma gebruikt als cofinanciering voor de projectkosten. Dit gaat om in totaal 170 uur die binnen de individuele projectperiode van maximaal één jaar gemaakt dienen te worden. Deze uren hoeven niet alleen door u als ondernemer gemaakt te worden, maar kunnen ook door uw medewerkers worden gemaakt, bijvoorbeeld de bedrijfsleider of marketingmanager/-medewerker.

Meer informatie of aanmelden?
Via deze link kunt u zich inschrijven voor het Topprogramma: https://www.gastvrijoverijssel.com/toto. Mocht u in eerste instantie op zoek zijn naar meer informatie, dan kunt u dit of op het formulier aangeven of telefonisch contact opnemen met een van de organisaties:
Martin Maassen (RECRON): 06-5334848
Hellen Massen (KHN): 06-10714234
Jan Ybema (HISWA): 06-53836455
Wieteke Kalkema (MarketingOost): 06-10475490