Marktonderzoek Vrijetijdseconomie Hof van Twente

In oktober 2015 is de sociaal-economische visie vastgesteld, met als doel om de lokale economie te stimuleren. Vanuit die visie zijn vier speerpunten benoemd: vrijetijdseconomie, detail, duurzaamheid en werkgelegenheid. Vanuit deze thema’s worden acties uitgezet door ondernemers en de Gemeente Hof van Twente.

De Projectwerkgroep Vrijetijdseconomie heeft vorig jaar al een eerste stap gezet om de behoeften van bezoekers, inwoners en ondernemers te meten en te analyseren om met de uitkomsten daarvan wonen, werken en recreëren in Hof van Twente nog aantrekkelijker te maken. Dit werd onder andere gedaan aan de hand van het zogeheten marktonderzoek vrijetijdseconomie. Hierdoor werd er inzicht verkregen in klant- en bezoekersgedrag. Daarnaast werd er deels een imago- en identiteitsonderzoek gehouden.

Om te toetsen of en waar het imago verschilt ten opzichte van de identiteit van Hof van Twente wordt er dit jaar een verdiepingsslag aangebracht, waarbij de inzet van ondernemers, toeristen en recreanten onmisbaar is! Om een representatieve weergave te kunnen maken van het imago van de Hof van Twente is het van belang om zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten te ontvangen.

Doe mee!
De vragenlijst is digitaal in te vullen via deze link. Er wordt daarnaast geënquêteerd bij evenementen en vrijwilligers gaan op pad binnen de kernen. Deelname kost slechts een paar minuten tijd en de deelnemers maken kans op een uniek Hof van Twente prijzenpakket!

Resultaten
Op maandag 12 juni worden de voorlopige resultaten van het marktonderzoek voorgelegd aan de Gemeente Hof van Twente. Het onderzoek zal lopen tot en met oktober waarna de volledige resultaten gedeeld met de ondernemers in de vrijetijdssector. De datum daarvan volgt.