Subsidie aanvraag kleinere evenementen

Bent u al geïnformeerd over de subsidieregeling voor kleinere evenementen in Overijssel?

Kleinere evenementen die een minimale begroting hebben van € 20.000,- per jaar kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor de voorbereiding en uitvoering van het evenement of ter verbetering van het evenement. Andere belangrijke voorwaarden zijn een onderscheidend en vernieuwend karakter, breed draagvlak bij de lokale samenleving, beschikking over regionale potentie en aansluiting bij het profiel van de regio. Alle binnengekomen aanvragen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld. Deze commissie bestaat uit vijf deskundigen uit de sport, cultuur, marketing, vrijetijdseconomie en evenementenbranche. Evenementen die de meeste punten scoren hebben de meeste kans op subsidie.

De maximale subsidie is € 10.000,- per evenement. Aanvragen kunnen vanaf 23 januari tot en met 20 februari 2017 worden ingediend. Voor 2017 is een budget van € 175.000,-- beschikbaar.

Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van Overijssel.