Nieuw bestuur VVV Hof van Twente

Tijdens de Extra Algemene Ledenvergadering op 30 januari jl. hebben de aanwezige leden ingestemd met het benoemen van een nieuw bestuur ter vervanging van het interim-bestuur. Voormalig interim-voorzitter André Hoeben draagt de voorzittershamer over aan Tom Jannink uit Bentelo.

Het bestuur bestaat verder uit Marcel Hasperhoven (penningmeester, Delden), Anne-Marie Rosendal (Delden), Robert Gerritsjans (Delden), Dirk Stevens (Diepenheim), Marriët de Beer-Eijkelkamp (Goor), Robert Volkers (Markelo) en Gerrit Scholten (Markelo). Het kersverse bestuur ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat VVV Hof van Twente op verantwoorde wijze haar taken en activiteiten kan ontplooien die bijdragen aan het versterken van de Vrijetijdseconomie in de Hof van Twente. Op korte termijn gaat het bestuur in gesprek met o.a. het personeel, vrijwilligers, gemeente Hof van Twente, Actiewerkgroep Vrijetijdseconomie Hof van Twente en Twente Marketing om gezamenlijk toe te werken naar de nieuwe toeristische marketingorganisatie in de Hof van Twente.

De aanwezige leden bedankten tijdens de Extra Algemene Ledenvergadering de leden van het interim-bestuur voor het waarborgen van de continuïteit en het samenstellen van dit jonge en ondernemende bestuur.