Uitnodiging ondernemersbijeenkomst actieplan Vrijetijdseconomie

De gemeente Hof van Twente heeft samen met ondernemers een Sociaal Economische Visie met daarbij behorende actieplannen opgesteld. Eén van de actieplannen is het actieplan Vrijetijdseconomie (VTE). De Vrijetijdseconomie is een sector waar kansen en ambities om te groeien mogelijk en realiseerbaar zijn.

Na de eerste ondernemersbijeenkomst, is een actiewerkgroep gevormd waar ondernemers, VVV en gemeente hun activiteiten bundelen. In de 2e bijeenkomst op 2 november a.s. wil de actiewerkgroep verslag doen van hun activiteiten. Ook willen we graag uw input voor de marketingplannen voor 2017.

Onderwerpen:

 Presentatie van de actiegroep, samenstelling, doelen, wat hebben we gedaan, wat heeft het opgeleverd, hoe gaan we verder?

 Ontwikkelingen regionaal – Ellen Nauta

 Doorgroei VVV naar Toeristische Marketing organisatie.

 Presentatie (voorlopige) uitslag enquêtes inwoners, bezoekers en ondernemers,

 Presentatie en discussie over het toeristisch DNA van Hof van Twente Input marketingplannen 2017

Als ondernemer die te maken heeft met de Vrijetijdseconomie, bent u voor ons een belangrijke stakeholder. Graag willen we dan ook met u in gesprek over de voortgang van het actieplan vrijetijdseconomie.

Ik nodig u van harte uit voor deze bijeenkomst op woensdag 2 november a.s. om 19.30 uur in Camping Bergzicht, Twikkelerweg 17, 7475 ND Markelo. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@hofvantwente.nl. Graag in de mail vermelden: uw naam, namens welke organisatie u komt en met hoeveel personen. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 31 oktober a.s.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met:
Lianne Niemeijer, VVV Hof van Twente, Tel: 06-20570329 of
Harry van der Mark, gemeente Hof van Twente, Tel: 0547-858585

Kent u een ondernemer in de Vrijetijdseconomie in Hof van Twente die deze uitnodiging niet heeft ontvangen, dan verzoek ik u de uitnodiging door te sturen.

Graag tot 2 november!

Met vriendelijke groet,
Actiegroep Vrijetijdseconomie.

Namens deze,
Lianne Niemeijer, VVV Hof van Twente
Harry van der Mark, gemeente Hof van Twente