Cultuurcheque Cogas € 10.000 voor een goed idee!

Cogas bestaat 50 jaar en stelt vanuit het Cogas Cultuurfonds € 10.000,- beschikbaar per aandeelhoudende gemeente voor een lokaal cultureel initiatief. Ook voor de gemeente Hof van Twente! Plaatselijke organisaties kunnen ideeën aandragen en op die manier meedingen naar de prijs van € 10.000.

Om wat voor idee gaat het?

Het gaat om een idee dat bijdraagt aan een fijn woon- en leefklimaat in Hof van Twente. En wat is mooier dan mensen bij elkaar brengen via kunst en cultuur? Het Cogas Cultuurfonds wil bij de beoordeling van de inzendingen de nadruk leggen op structureel verbinden: een groots moment of terugkerende momenten van ontmoeting die mogelijk zijn gemaakt door de gemeente Hof van Twente en Cogas. Er wordt (bij voorkeur) één lokaal cultureel initiatief uitgekozen. Dit initiatief moet (bij voorkeur) in 2016 plaatsvinden.

Zijn er voorbeelden?

Te denken valt aan de aanschaf van theaterkaarten van De Reggehof die ter beschikking worden gesteld aan een bepaalde groep mensen. Of een orkest dat met dit geld enkele optredens vrij voor publiek verzorgt. Of willen we een publiekstrekker naar Hof van Twente laten komen, zoals ‘local Sunday market’? Organiseert iemand met dit budget een cultureel festival?

Hoe werkt het?

Tot vrijdag 9 september kunnen inwoners uit Hof van Twente hun idee aandragen door een mail te sturen aan info@hofvantwente.nl o.v.v. cultuuridee Cogas. In de week na 9 september zal een speciale commissie de beste ideeën uitzoeken. De voorzitter van de commissie is wethouder Pieter van Zwanenburg. De indiener van het winnende idee krijgt op donderdag 15 september bericht.

Nadere informatie?

Nadere informatie over de Cogas Cultuurcheque is te verkrijgen bij Harry van der Mark van de gemeente Hof van Twente. Telefoon: 0547-858585.