Uitnodiging Leader-café

Zet u zich in voor een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente? Heeft u ideeën die bijdragen aan levendige gemeenschappen, het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied, de promotie van Zuidwest Twente of aan het verbinden van stad en platteland? Of wilt u zich laten inspireren door ideeën van anderen? Kom dan op 31 augustus a.s. naar het Leader-café!

Programma
19.45 Inloop met koffie/thee
20.00 Welkom door de dagvoorzitter
LEADER-projecten in beeld
Wat is LEADER en wat is de strategie voor de periode 2016-2020?
20.30 Pitches van projectideeën
21.00 Start gesprekstafels over projectideeën
21.30 Terugkoppeling van de opbrengst en vervolg
21.45 Doorpraten - napraten - borrel - open einde…

De bijeenkomst vindt plaats in Kulturhus ’t Trefpunt, Gerard Nijlandstraat 2a, Daarlerveen.

Komt u ook? Van harte welkom! Meld u aan! Dat kan tot twee dagen van tevoren via lag@leaderzuidwesttwente.nl of via 06-22566381. Meer informatie staat op de achterzijde of op www.leaderzuidwesttwente.nl.

Wat is LEADER?
LEADER is een Europees programma waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland en om het werken ‘van onderop’. Een groep betrokken mensen in Zuidwest Twente, de Lokale Actie Groep (LAG), heeft daarvoor een strategie opgesteld. Iedereen met een projectidee dat aansluit bij die strategie kan bij de LAG terecht voor hulp, meedenken, contacten leggen en/of een financiële bijdrage.